Pátek, 18. červen, svátek má Milan

Aktuality:


Důležité informace pro rodiče

Důležité informace pro rodiče

Na základě nařízení vlády ČR je provoz MŠ od pondělí 10.5.2021 zahájen. Mateřská škola bude otevřena pro všechny děti v běžném režimu bez povinnosti testování dětí. Žádáme rodiče dětí, aby si přečetli pokyny k nástupu od 10.5.2021.

Informační schůzka v ZŠ Dolní Němčí pro děti nastupující do 1 třídy

Informační schůzka v ZŠ Dolní Němčí pro děti nastupující do 1 třídy

 / Přidáno: 15. 6. 2021
Přidáno: 15. 6. 2021

Ředitelství ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí zve rodiče nově přijatých dětí do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 na informační schůzkukterá se uskuteční v pondělí 21.6.2021 v 16 hodin v multimediální učebně ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí.


Informace pro rodiče nově přijatých dětí do mateřské školy

Informace pro rodiče nově přijatých dětí do mateřské školy

 / Přidáno: 14. 6. 2021
Přidáno: 14. 6. 2021

Srdečně zveme rodiče nově přijatých dětí (mimo rodiče dětí z logopedické třídy, ty dostanou informace 30.8.) na informativní schůzku, která se koná ve středu 16.6.2021 v 15.30 hodin ve třídě "koťátka".     

Schůzka se koná bez přítomnosti dětí.

 

Zároveň zveme všechny nově přijaté děti, aby se přišly podívat v pondělí 30.8.2021 v době od 9.00 - 10.00 do své nové třídy.

Děti se seznámí se svojí paní učitelkou, s prostory své třídy, se svojí značkou, skříňkou....

Můžete dětem přinést oblečení, přezůvky do skříňky.

 Těšíme se na vás :-).


Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2021/2022

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2021/2022

 / Přidáno: 28. 5. 2021
Přidáno: 28. 5. 2021

Pokyny k nástupu dětí od 10052021

Pokyny k nástupu dětí od 10052021

 / Přidáno: 28. 5. 2021
Přidáno: 28. 5. 2021

Informace k zápisu k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2021/2021

Informace k zápisu k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2021/2021

 / Přidáno: 28. 5. 2021
Přidáno: 28. 5. 2021

Důležité Informace o zápisu do MŠ na školní rok 2021-2022

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání najdete v sekci Informace pro rodiče.

 

 


Informace o úplatě za školné v měsíci březnu a dubnu 2021

Informace o úplatě za školné v měsíci březnu a dubnu 2021

 / Přidáno: 14. 5. 2021
Přidáno: 14. 5. 2021

Úplata za předškolní vzdělávání ze měsíc březen a duben 2021 bude z důvodu uzavření MŠ nařízením Vlády ČR při vyúčtování vrácena.

 

 

 

 

 

 


Informace o ošetřovném pro rodiče dětí

Informace o ošetřovném pro rodiče dětí

 / Přidáno: 28. 2. 2021
Přidáno: 28. 2. 2021

Vážení rodiče, 

informace o ošetřovném naleznete na těchto webových stránkách :

 Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz)

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

 


Závazné pokyny k nástupu dětí do MŠ vydané 192020

Závazné pokyny k nástupu dětí do MŠ vydané 192020

 / Přidáno: 1. 2. 2021
Přidáno: 1. 2. 2021

Informace k používání čipů a karet pro vstup do budovy MŠ

Informace k používání čipů a karet pro vstup do budovy MŠ

 / Přidáno: 28. 11. 2018
Přidáno: 28. 11. 2018

Mateřská škola je v průběhu celého dne uzamčena, pro vstup použijte čip / kartu. Čtečka pro čip či kartu se nachází u brány z boku zvonku, u vchodu je umístěna pod zvonky.

Vstoupit do budovy MŠ prostřednictvím čipu / karty je umožněno v době od :

6.30 - 8.00

12.00 - 12.30

14.45 - 16.00

V jiném časovém úseku ( i v případě, že nemáte kartu či čip) prosím zvoňte na zvonek třídy, kterou navštěvuje Vaše dítě. Identifikujte se svým jménem, paní učitelka Vás vpustí do budovy.

 Žádáme všechny rodiče, aby v zájmu bezpečnosti svého dítěte zavírali při vstupu i odchodu z MŠ hlavní dveře do budovy i bránu na zahradu!!!